DESPRE PROIECT


“FPC: Format, Promovat, Calificat!” (Contract POSDRU/182/2.3/S/151319) este un proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa Prioritara 2, Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii; 5. Domeniul major de interventie. 2.3 Acces si participare la FPC. Valoarea totala eligibila a proiectului este 2.304.140,00 de lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 2.258.057,20 de lei. Perioada de desfasurare a proiectului este 30 martie – 31 decembrie 2015.

Solicitantul proiectului: Asociatia Smart Projects

Parteneri: SC Ascendo SRL.


Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea accesului angajatilor din fostele zone industrializate din regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia in vederea dobandirii de noi competente sau dezvoltarea competentelor profesionale déjà dobandite, in vederea obtinerii de catre acestia, a unei calificari/recalificari, prin participare la programe de formare profesionala continua in urmatoarele ocupatii:

      1. Domeniul Turism si ecoturism - Curs Camerista (curs de nivel 1 - 360 de ore);

      2. Domeniul Textile si Pielarie - Curs Operator Confectioner Industrial (curs de nivel 1 - 360 de ore);

      3. Domeniul Lemn si Mobila - Curs Lucrator in Tamplarie (curs de nivel 1 - 360 de ore);

      4. Domeniul Industrii Creative - Curs Peisagist-Floricultor (curs de nivel 1 - 360 de ore);

      5. Domeniul Industria Auto si Componente - Curs Tinichigiu-Carosier (curs de nivel 1 - 360 de ore);

      6. Domeniul Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor – Curs Operator Introducere, validare si prelucrare date (curs de nivel 2- 720 de ore);

      7. Domeniul Procesarea alimentelor si bauturilor – Curs Lucrator in alimentatie, Curs Lucrator in comert (curs de nivel 1 - 360 de ore);

      8. Domeniul Agricultura/Silvicultura/Biotehnologii – Curs Lucrator in cultura plantelor (curs de nivel 1 - 360 de ore);

      9. Domeniul Sanatate si Produse Farmaceutice – Curs Ingrijitoare batrani la domiciliu (curs de nivel 1 - 360 de ore);

      Conditii de eligibilitate :

In cadrul proiectului pot participa 420 de angajati, in cadrul unor firme care isi deefasoara activitatea in unul din cele 10 domenii de activitate identificate ca fiind prioritare prin intermediul Strategiei Nationale Pentru Politica Industriala, si care au domiciliul sau resedinta in judele din cele 2 regiuni de dezvoltare, Sud Muntenia si Sud Vest Oltenia.

Locurile sunt limitate, iar inscrierea se face pe baza principiului primului venit, primului servit, in functie de respectarea conditiilor de eligibilitate.


Investeşte în OAMENI


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro.