Investeste in oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara. 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

Domeniul major de interventie. 2.3 Acces si participare la FPC

Titlul proiectului: "FPC - Format, Promovat, Calificat!" POSDRU/182/2.3/S/151319

Bucuresti

08.04.2015


LANSARE PROIECT:

"FPC – Format, Promovat, Calificat"

Asociatia Smart Projects, in calitate de Solicitant, va implementa in perioada 30.03.2015-31.12.2015, impreunacuSC Ascendo SRL, in calitate de Partener, proiectul„FPC – Format, Promovat, Calificat!”, nr. ContractPOSDRU/182/2.3/S/151319. Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea accesului angajatilor din fostele zone industrializate din regiunile Sud Muntenia (judetele : Arges, Calarasi, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Ialomita si Prahova, ) si Sud Vest Oltenia (judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea), in vederea dobandirii de noi competente sau dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, in vederea obtinerii de catre acestia, a unei calificari/recalificari, prin participare la programe de formare profesionala continua in urmatoarele ocupatii:

  1. Domeniul Turism si ecoturism - CursCamerista (curs de nivel 1 - 360 de ore);
  2. Domeniul Textile si Pielarie - Curs Operator Confectioner Industrial (curs de nivel 1 - 360 de ore);
  3. Domeniul Lemn si Mobila - Curs Lucrator in Tamplarie (curs de nivel 1 - 360 de ore);
  4. Domeniul Industrii Creative - Curs Peisagist - Floricultor (curs de nivel 1 - 360 de ore);
  5. Domeniul Industria Auto si Componente - Curs Tinichigiu - Carosier (curs de nivel 1 - 360 de ore);
  6. Domeniul Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor - Curs Operator Introducere, validare si prelucrare date (curs de nivel 2- 720 de ore);
  7. Domeniul Procesarea alimentelor si bauturilor - Curs Lucrator in alimentatie, Curs Lucrator in comert (curs de nivel 1 - 360 de ore);
  8. Domeniul Agricultura/Silvicultura/Biotehnologii - Curs Lucrator in cultura plantelor (curs de nivel 1 - 360 de ore);
  9. Domeniul Sanatate si Produse Farmaceutice - Curs Ingrijitoare batrani la domiciliu (curs de nivel 1 - 360 de ore);

In total, aproximativ 30 de grupe, repectiv 420 de angajati calificati/recaliticati in domeniile mentionate.

Asociatia Smart Projects face precizarea ca diplomele sunt recunoscute Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), de Ministerul Educatiei National si de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. De asemenea, cursurile sunt subventionate.

Proiectul "FPC - Format, Promovat, Calificat!” este un proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013", Axa Prioritara 2, Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii; 5. Domeniul major de interventie. 2.3 Acces si participare la FPC.

Valoarea totala eligibila a proiectului este 2.304.140,00 de lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 2.258.057,20 de lei.

Pentru mai multe informatii despre proiectul „FPC - Format, Promovat, Calificat!”, va invitam sa consultati www.smartprojects.org.


Contact

Claudia Sima
Manager Proiect
Tel: 0727 723 151
E-mail: claudia.neculae@gmail.com

Stefan Dabu
Responsabil promovare
Tel: 0724 112 828
E-mail: stefan.dabu@gmail.com

ASOCIATIA SMART PROJECTS

Sediul Central: Calea Rahovei, nr. 266-268,
corp 61, et.4, cam. 25-1 sector 5, Bucuresti,
cladire birouri ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK;

Site: www.smartprojects.org

Facebook: Asociatia Smart Projects

Investeşte în OAMENI


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro.