Investeste in oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara. 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

Domeniul major de interventie. 2.3 Acces si participare la FPC

Titlul proiectului: "FPC - Format, Promovat, Calificat!" POSDRU/182/2.3/S/151319

Bucuresti

28.05.2015


Comunicat de presa privind lansarea proiectului "FPC: Format, promovat, Calificat!" – oportunitate de calificare pentru angajatii din Regiunile Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia

Asociatia Smart Projects, prin Proiectul “FPC: Format, promovat, Calificat!”, ofera oportunitatea de FPC (Formare Profesionala Continua) gratuita, pentru 420 de angajati din Regiunile Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia, din fostele zone industrializate, prin o gama variata de 10 cursuri de calificare puse la dispozitia grupului tinta.

Miercuri, 27 mai 2015, la sala de evenimente a Gargantua Anniversaire, a avut loc conferinta de lansare a proiectului «FPC - Format, Promovat, Calificat!», derulat de Asociatia Smart Projects si SC Ascendo, POSDRU/182/2.3/S/151319.

La conferinta au luat parte reprezentanti ai mediului de afaceri, cat si cei ai mass-mediei si societatii civile. Acestia au fost informati in legatura cu tematica si activitatile proiectului, vazut drept un instrument important in incercarea a oferi pietei muncii angajati competenti si eficienti, capabili sa depaseasca provocarile economice actuale. De asemenea, intalnirea a prilejuit o dezbatere despre importanta si beneficiile Formarii Profesionale Continue si despre eforturile promovarii acesteia in randul angajatilor si angajatorilor din Romania.

Obiectivul general al proiectului „FPC - Format, Promovat, Calificat!” este imbunatatirea accesului angajatilor din fostele zone industrializate din regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia in vederea dobandirii de noi competente sau dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, in vederea obtinerii de catre acestia, a unei calificari/recalificari, prin participare la programe de formare profesionala continua in urmatoarele ocupatii:

  1. Domeniul Turism si ecoturism - Curs Camerista (curs de nivel 1 - 360 de ore);
  2. Domeniul Textile si Pielarie - Curs Operator Confectioner Industrial (curs de nivel 1 - 360 de ore);
  3. Domeniul Lemn si Mobila - Curs Lucrator in Tamplarie (curs de nivel 1 - 360 de ore);
  4. Domeniul Industrii Creative - Curs Peisagist-Floricultor (curs de nivel 1 - 360 de ore);
  5. Domeniul Industria Auto si Componente - CursTinichigiu-Carosier (curs de nivel 1 - 360 de ore);
  6. Domeniul Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor - Curs Operator Introducere, validare si prelucrare date (curs de nivel 2 - 720 de ore);
  7. Domeniul Procesarea alimentelor si bauturilor - Curs Lucrator in alimentatie, Curs Lucrator in comert(curs de nivel 1 - 360 de ore);
  8. Domeniul Agricultura/Silvicultura/Biotehnologii - Curs Lucrator in culturaplantelor (curs de nivel 1 - 360 de ore);
  9. Domeniul Sanatate si Produse Farmaceutice - Curs Ingrijitoare batrani la domiciliu (curs de nivel 1 - 360 de ore);

Conditii de eligibilitate:

In cadrul proiectului pot participa 420 de angajati, in cadrul unor firme care isi deefasoara activitatea in unul din cele 10 domenii de activitate identificate ca fiind prioritare prin intermediul Strategiei Nationale Pentru Politica Industriala, si care au domiciliul sau resedinta in judele din cele 2 regiuni de dezvoltare, Sud Muntenia si Sud Vest Oltenia.

Locurile sunt limitate, iar inscrierea se face pe baza principiului primului venit, primului servit, in functie de respectarea conditiilor de eligibilitate.

Asociatia Smart Projects, deruleaza, in perioada 30.03.2015-31.12.2015, impreuna cu SC Ascendo SRL, proiectul "FPC - Format, Promovat, Calificat!", nr. Contract POSDRU/182/2.3/S/151319. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa Prioritara 2, Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii; 5. Domeniul major de interventie. 2.3 Acces si participare la FPC. Valoarea totala eligibila a proiectului este 2.304.140,00 de lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 2.258.057,20 de lei.

Pentru mai multe informatii despre proiectul "FPC - Format, Promovat, Calificat!", va invitam sa consultati www.smartprojects.org si www.format-promovat-calificat.ro


Contact

Claudia Sima
Manager Proiect
Tel: 0727 723 151
E-mail: claudia.neculae@gmail.com

Material realizat de Stefan Dabu
Responsabil PR
Tel: 0724 112 828
E-mail: stefan.dabu@gmail.com

ASOCIATIA SMART PROJECTS

Sediul Central: Calea Rahovei, nr. 266-268,
corp 61, et.4, cam. 25-1 sector 5, Bucuresti,
cladire birouri ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK;

Investeşte în OAMENI


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro.